ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

Scan1

 

Scan2

 

Scan3

 

Scan4

 

Scan5

 

Scan6

 

Scan7

 

Scan8

 

Scan9

 

Scan10

 

Scan11

 

Scan12

 

Scan13

 

Scan14

 

Scan15