กำหนดรับสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Scan000199

Scan000288

Scan000377

Scan000466

Scan000555

Scan000644

Scan000733

Scan00082222

Scan00091111

Scan00101010

Scan00110909

Scan00120808

Scan00130707