การจัดประชุมคณะทำงาน คัดเลือกตัวชี้วัดและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การจัดประชุมคณะทำงาน คัดเลือกตัวชี้วัดและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

53395051 332188890767843 1695161203036258304 n

53423684 617825468671811 5622396491529191424 n

53877551 814099368950680 3951858890051682304 n

54462449 2055433068088701 3356931620916428800 n