การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ชั้น 2 

IMG 4452

 

IMG 4454

 

IMG 4456

 

IMG 4465

 

IMG 4469