การจัดประชุม คณะผู้บริหาร การทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส

การจัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลขามสะแกแสง การทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ชั้น 2 ค่ะ