โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านขาม-อ.โนนสูง(ฝั่งทิศตะวันออก)

Sc11

Sc12

Sc13

Sc14

Sc15

Sc16