ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล6(ช่วงสาธารณสุขอำเภอ-สุดเขตเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

r2r1r3