การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง(ครั้งที่ 3)

w1w2w7w8