การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๖ (ช่วงสาธารณสุขอำเภอ-สุดเขตเทศบาล)

Scan0000Scan1111Scan2222Scan3333Scan4444Scan5555Scan6666