ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Scan11111Scan22222Scan33333