เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ภายในเขตเทศบาล

Scan0015Scan0007Scan0008Scan0009