ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง

Scan00027

Scan0003