ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

Scan0003

Scan0004

Scan0002

Scan0005

Scan0006

Scan0007

Scan0008