ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Scan0049

Scan0051

Scan0052

Scan0053

Scan0055

Scan0056

Scan0058

Scan0059

Scan0063

Scan0060

Scan0061

Scan0062