งานมวยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2557

เทศบาลตำบลขามสะแกแสงได้จัดโครงการศึกมวยไทยต้่านภัยยาเสพติดประจำปี2557 ณ วัดขาม วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีผู้สนใจเข้าร่วมชมอย่างมากมาย

 

img 3244

img 3205

img 3275

img 2999

img 3254

img 3234