อปพร.ทต.ขามสะแกแสง

ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลขามสะแกแสง มีสมาชิกอปพร.ดีเด่น 2 ท่าน
คือ 1.นายสุนทร น้อยห้างหว้า อปพร.ดีเด่น ประจำ ปี2552
2.นายชิษณพงศ์ แสงแก้ว อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2554

 

p1050007

p1040787

p1080233

p1080232

p1040784

01

002

img 75761

img 4027

 

dsc07531

dsc07521

p1080254