งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับวัดขาม และชุมชนในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดขาม , พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง มีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น(ดนตรีย้อนยุค) การแข่งขันกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน , พิธีแห่ขบวนงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ , พิธีสงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ณ วัดขาม

IMG 7310

IMG 7332

IMG 7347

IMG 7355

IMG 7411

IMG 7501

IMG 7538

IMG 7556