บัณฑิตน้อย ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปี 2562

IMG 6961

IMG 6968

IMG 7037

IMG 7120