การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

         ด้วยเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ภายในงานมีการจัดนิทัศการให้ความรู้ การแสดงของเด็กนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา กิจกรรมนันทนาการต่างๆ มีบริการเครื่องเล่นมหาสนุก ชมเครื่องร่อนพารามิเตอร์ พร้อมรับประทานอาหารเครื่องดื่มฟรี

IMG 6037

IMG 6069

IMG 6073

IMG 6085

IMG 6119

IMG 6156

IMG 6209

IMG 6235

IMG 6323