โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2561

IMG 4610

 

IMG 4627

 

IMG 4648

 

IMG 4658

 

IMG 4666

 

IMG 4682

 

IMG 4725

 

IMG 4795

 

IMG 4876

 

IMG 4953

 

IMG 4998