การเข้าร่วมกิจกกรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ด้วยอำเภอขามสะแกแสง ร่วมกับเทศบาลตำบลขามสะแกแสง กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต้ช่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการเทิดทูนสถาบัน โดยมีข้าราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง(หลังใหม่)ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม และกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

IMG 4481

 

IMG 4496

 

IMG 4499

 

IMG 4578

 

IMG 4584