โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดขาม โดยมีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ มีการประกวดนางนพมาศขามสะแกแสง การแสดงของเด็กและเยาวชนและกิจกรรมการแสดงอื่นๆบนเวทีกลาง ณ วัดขาม

 

IMG 3472

 

IMG 3486

 

IMG 3492

 

IMG 3501

 

IMG 3525

 

IMG 3546

 

IMG 3566

 

IMG 3592

 

IMG 3663

 

IMG 3698

 

IMG 3864

 

IMG 3868

 

IMG 3904

 

IMG 4108

 

IMG 4334

 

IMG 4350