การประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษา การประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการให้ความรู้ การประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการปลูกพริกน้ำหยด และการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสาน

 

 

 

IMG 2687บอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการเรียนรู้ในกาIMG 2680IMG 2671IMG 2634IMG 2556IMG 2558