เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

DSC05539กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละอนุกรรมการ การจัดแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ  และเรื่อง การพิจารณาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสงDSC05537DSC05536DSC05534DSC05543