พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดขาม ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

IMG 5927IMG 5886IMG 5862IMG 5812IMG 5832IMG 5918