"โครงการหน้าบ้านน่ามอง"

งานสวัสดิการฯจัดทำ "โครงการหน้าบ้านน่ามอง" วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ่าน พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารป้องกันภัย สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

1page