โครงการจ่ายบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน

IMG 3559IMG 3560IMG 3543IMG 3554IMG 3505งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดที่๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  แก่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้ง ๗ ชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสงIMG 3503IMG 3514