พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้กำหนดจัดทำโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี๒๕๕๘ (เทศบาลตำบลขามสะแกแสงคัพ ๖) ขึ้น โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างวันที่ ๕-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรอบชิงอันดับที่๓ และชิงชนะเลิศ มีผลการแข่งขันมีดังนี้

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหนองหัวฟานFC

อันดับที่๒   ได้แก่ ทีมตลาดวัวรีสอร์ท

อันดับที่๓   ได้แก่ ลูกขุนด่าน(คูเมือง)

อันดับที่๔   ได้แก่ ทีมศาลตาปู่ FC

page

2

1