โครงการ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กองการศึกษา จัดโครงการวัรแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยนายประสาท วัชระสุขโพธิ์ นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดงาน นางมนัสชนก แสนโอฬาร รองนายกเทศมนตรี (ฝ่ายการศึกษา) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยการแสดงของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง และการแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเด็กเล็กในศูนย์ฯ

IMG 2860

IMG 2859

IMG 2840

IMG 2839

IMG 2819

IMG 2812

IMG 2811

IMG 2806

IMG 2803

IMG 2797

IMG 2782