โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดการออกประชาคมชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อสำรวจขข้อมูลพื้นที่ ปัณหา ความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลี่ได้จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา โดยในวันแรกออกชุมชน ขาม3 มีพ่อแม่พี่น้องขาม3 ออกมาร่วมเสนอแนะการแก้ไขปัญหาชุมชนกันเป็นอย่างมาก

IMG 9850

IMG 9829

IMG 9808

IMG 9798

IMG 9844

 

 

 

 

 

 

IMG 9792