การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗

กองการศึกษาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่การอำเภอขามสะแกแสง โดยตั้งขบวนนักกีฬาที้ง ๗ ชุมชน ณ บริเวณถนนขามสะแกแสง-คง หน้าธ.ธกส เข้าสู่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง มีนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นายประสาท วัชระสุขโพธิ์ นายกเทศมนตรี ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ มีการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอลชายประเภท ๗ คน ตระกร้อชาย แชร์บอลหญิง และเต้นแอโรบิกหญิง ๖ คนขึ้นไป วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน

ชมชน 

 

page