เทศบาลตำบลขามสะแกแสงคัพ ครั้งที่๕

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฏาคม-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (๑๑ คน )ประเภทประชาชนทั่วไป  โดยพิธีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี ๒๕๕๗ "เทศบาลตำบลขามสะแกแสง คัพ ครั้งที่๕" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง โดยนายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม ปลัดอำเภอตำบลขามสะแกแสง ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน และนายประสาท วัชระสุขโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง กล่าวรายงาน ในวันเปิดการแข่งขันมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมราชสีห์ขามแสง ประกอบด้วย ปลัดอาวุธโสอำเภอขามสะแกแสง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอขามสะแกแสง พบกับทีม อินทรีย์มรกต ประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๙ แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสงรวมภาพ

ยย