โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ(ฟรี)

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลจัดทำ โครงการผ่าตัดต้อกระจกตาเฉลิมพระเกียรติ ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ให้กับประชาชนชาวเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดกรองค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงทางด้านสายตาเป็นจำนวนมาก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสงpตาตา2ตา3