โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ
ประมาณ
๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้า สำนักงานปศุสัตว์และศาลากลางบ้านของแต่ละชุมชน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

img 6736

img 6720

img 6727

img 6713

img 6709

img 6706