การฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปี ๒๕๕๗

ชื่ออัลบัม : การฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ประจำปี ๒๕๕๗
คำอธิบาย : - ทต.ขามสะแกแสง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี๒๕๕๗ และได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนผจญเพลิง โดยจัดสถานที่และจำลองเหตุการณ์คล้ายของจริง โดยทำการฝึก ณ ศาลาประชาคมชุมชนสันติสุข โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน๔๐ คน

jpg35

jpg34

jpg33