วันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้เข้าร่วม “วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม” การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชการที่ ๕ (ร.๕) ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการขยายอำนาจการปกครอง ในรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน

 

img 3836

img 3813

img 3800

img 3825

img 3796

img 3781