ติดต่อเทศบาล

im1

 

 

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทร.0-4438-5066 กด 0 โทรสาร. 0-4438-3362
http://kham-saengcity.go.th/th/ 


ที่อยู่: สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง หมู่ 2 บ้านสันติสุข ถนนแจ้งพัฒนา
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290