การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2558

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2558