ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างการบริหาร
Link กระทรวง
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายสภาบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
โครงสร้างเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
Link กระทรวง
ประวัติความเป็นมา
สภาพสังคม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ยุทธศาตร์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชากร
ระบบคมนาคมพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
ด้านการเมืองการปกครอง
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ด้านกายภาพ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
พันธกิจ
ระบบบริการพื้นฐาน
งานพัสดุ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
งานงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1
งานนโยบายและแผน
ประกาศงบการเงิน
ประกาศ รายรับ - รายจ่าย
งบการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
มตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศกำหนดการลา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนแม่บทระบบสารสนเทศ
รายงานผลการบริหารแบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
KM
การกำหนดส่วนราชการ
บริการออนไลน์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรม
รวมลิงค์ต่างๆ
เมนูทางขวา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภาเทศบาล
รายงานการประชุมประจำเดือน
สาส์นจากนายก ฯ
แบบคำร้องต่างๆ
ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางร้องเรียน
รายงานร้องทุกข์-ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
การดูแลการทำงานของ เทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ เทศบาล
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เทศบาลคืออะไร ?
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
พระราชบัญญิติ
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์ โทร 0819672143
นายมานพ จังหวัดกลาง โทร 0856825147
นายกิมยงค์ แถมวัฒนะ โทร 0862488966
นายจรรยา ดังกลาง โทร 0610502761
นายสมบูรณ์ เหล็กคงสันเทียะ โทร 0872484307
สาส์นจากผู้บริหาร

นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.94.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 326,572

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ส่วนสาธารณสุข
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.