ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 กันยายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
หัวหน้าสำนัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
หัวข้อหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพสังคม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ยุทธศาตร์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชากร
ระบบคมนาคมพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
ด้านการเมืองการปกครอง
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ด้านกายภาพ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
พันธกิจ
ระบบบริการพื้นฐาน
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
หัวข้อหลัก
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบปรมาณพ.ศ.2563
หัวข้อหลัก
ประกาศงบการเงิน
ประกาศ รายรับ - รายจ่าย
งบการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
หัวข้อหลัก
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
มตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศกำหนดการลา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนแม่บทระบบสารสนเทศ
รายงานผลการบริหารแบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
KM
การกำหนดส่วนราชการ
หัวข้อหลัก
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
คณะผู้บริหาร
แบบคำร้องต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภาเทศบาล
รายงานการประชุมประจำเดือน
สาส์นจากนายก ฯ
ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางร้องเรียน
รายงานร้องทุกข์-ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
การดูแลการทำงานของ เทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ เทศบาล
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เทศบาลคืออะไร ?
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
พระราชบัญญิติ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศจากเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
นโยบายการบริหารบุคคล ประจำปี 2563
หมายเลขโทรศัพท์
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,250

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ติดต่อสายตรงคณะผู้บริหาร
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax :