ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง


พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายสภาบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
โครงสร้างเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
ประวัติความเป็นมา
สภาพสังคม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ยุทธศาตร์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชากร
ระบบคมนาคมพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
ด้านการเมืองการปกครอง
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ด้านกายภาพ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
พันธกิจ
ระบบบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ประกาศงบการเงิน
ประกาศ รายรับ - รายจ่าย
งบการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
มตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศกำหนดการลา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนแม่บทระบบสารสนเทศ
KM
รายงานผลการบริหารแบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานงบการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เมนูทางขวา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภาเทศบาล
รายงานการประชุมประจำเดือน
สาส์นจากนายก ฯ
แบบคำร้องต่างๆ
ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางร้องเรียน
รายงานร้องทุกข์-ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
การดูแลการทำงานของ เทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ เทศบาล
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เทศบาลคืออะไร ?
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานการให้บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
พระราชบัญญิติ
 
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 246,733

 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066  Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.