ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลงบการเงิน
งานนโยบายและแผน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ลิงค์


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
หัวหน้าสำนัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพสังคม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ยุทธศาตร์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชากร
ระบบคมนาคมพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
ด้านการเมืองการปกครอง
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ด้านกายภาพ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
พันธกิจ
ระบบบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาล2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลงบการเงิน
ประกาศงบการเงิน
ประกาศ รายรับ - รายจ่าย
งบการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
งานนโยบายและแผน
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
มตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศกำหนดการลา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนแม่บทระบบสารสนเทศ
รายงานผลการบริหารแบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
KM
การกำหนดส่วนราชการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปฎิทินกิจกรรม
ลิงค์
เมนูทางขวา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภาเทศบาล
รายงานการประชุมประจำเดือน
สาส์นจากนายก ฯ
แบบคำร้องต่างๆ
ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางร้องเรียน
รายงานร้องทุกข์-ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
การดูแลการทำงานของ เทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ เทศบาล
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เทศบาลคืออะไร ?
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
พระราชบัญญิติ
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์ โทร 0819672143
นายมานพ จังหวัดกลาง โทร 0856825147
นายกิมยงค์ แถมวัฒนะ โทร 0862488966
นายจรรยา ดังกลาง โทร 0610502761
นายสมบูรณ์ เหล็กคงสันเทียะ โทร 0872484307
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ผู้บริหาร
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
E-Service
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.97.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 456,018

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.