ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง


พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านด่านบุญธรรม สายบ้านนางราณี กุลกิ่ง

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัยของโครงการจ้างต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ www.yangngam.go

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างซ่อมแซมหินคลุกที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย ถนนสายวังเหว หมู่ที่ 4 บ้า

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน (ประปากลุ่มซับตะเคียน) หมู่ที่ 10

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างซ่อมแซมระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังเหว กลุ่มวังเหว

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย ซอยบ้านนายติีบ ยาวงศ์ ห

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ถูกน้ำกัดเซาะ ซอยบ้านนางพรวน ทับจั่น หมู่ที่

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบท่อประปา สายเขาต่างถึงลานตาก หมู่ที่ 6 บ้านซับมะ

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านปากตก

  ประกาศเผยแพร่สารสำคัญของโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านซับมะขาม ถนนสายซับมะขาม

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านทรัพย์ศรีทอง สายซับป่าคาย

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านด่านบุญธรรม สายบ้านนางนลิน ถึง บ้

  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของโครงการซื้ออาหารเสริมนมให้กับเด็กในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ต่อไป
 
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 246,703

 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066  Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.