ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 กันยายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

  มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

  ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ

  คำสั่งเทศบาลตำบลขามสะแกแสง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง

  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 1/2564

  นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

  แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63

  กาหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จานวนวันลา จานวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสา

  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การยกระดับมาตรฐานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,254

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ติดต่อสายตรงคณะผู้บริหาร
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax :