ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง

นายเฮง ศรีม่วงกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
บริการออนไลน์
การให้บริการ
สมัยประชุมสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมายน่ารู้
แบบสอบถาม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

ในวันพุธที่ 17 พฤศจกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 

นายเฮง ศรีม่วงกลาง นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายสมาน กนกชัชวาล รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ดี สร้างความมั้นใจให้กับผู้บริโภค sisli escort และหันมาใช้บริการตลาดสดเทศบาล เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการที่เช่าแผงตลาดสดเทศบาล และร้านขายของชำ ตระหนักมีจริยธรรมทางการค้า และพิจารณาการต่อสัญญาเช่า ตลาดสดเทศบาลตำบลขามสะแกแสง

     
     
     
     
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.70.233
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,319,506

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาล.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
งานทรัพยากรบุคคล
งานพัสดุ
งานการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
หัวข้อหลัก
ตรวจประเมิน ITA
บริการออนไลน์
หัวข้อหลัก
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
สายด่วนเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.