ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

ข้อมูลบุคลากร
Link กระทรวง
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ



  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดขาม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนภายในเขตเทศบาล ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กิจกรรม การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 มิ.ย. 62 ณ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดยาเสพติด เพื่อรณรงค์ความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ #ร่วมสวมใส่ชุดจิตอาสา #เสื้อสีเหลือง โดยมีการเปิดงานและตั้งขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ลานย่าโม หน้าสนามอำเภอขามสะแกแสง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดกิจกรรม  "ปั่นไปปลูก" เพื่อลดโลกร้อน รณรงค์ลดใช้น้ำมันช่วยในการประหยัดพลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ การอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 31 กรกฎาคม 2562
การจัดโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
การประชุมแต่งตั้งสมาชิก อปพร. สังกัดศูนย์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ออกปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชน 7 วันอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี 2562 ประจำจุดบริการประชาชนป้อมยามตำรวจสี่แยกสะแกแสง

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.208.73.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 406,118

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ส่วนสาธารณสุข
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.