ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างการบริหาร
Link กระทรวง
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 3031
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง


นายสุรพล เก่งนอก
รองปลัดเทศบาล


นายกมล ตั้งธีรโรจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางขวัญใจ เทศสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายพัฒนพงษ์ ภาณุพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายบุริม เหล็กคงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ รักษาการกองการประปา


นางภัทรลดา ตั้งเศวตชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปฐมกร พริ้งกลาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สาส์นจากผู้บริหาร

นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.170.78.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 353,113

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ส่วนสาธารณสุข
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.