ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 กันยายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสุรพล เก่งนอก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง


นายธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวธนภร สุวรรณกลาง
นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ


นางนภาพร แต่กลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธีรารัตน์ วินยารัตตนานนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววาสนา หวังรักกลาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายเสน่ห์ สุขดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวชลลดา กระจายกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์ นวลสกุลนิภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางปุญพิชชา ดำสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสังเวียน สุระสา
นักการ


นายโชคชัย เสริฐศรี
พนักงานขับรถยนต์


นางประวิง ศรีกลางนางสุมาลี กลมกลาง

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,298

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ติดต่อสายตรงคณะผู้บริหาร
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax :