ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างการบริหาร
Link กระทรวง
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางภัทรลดา ตั้งเศวตชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางนภาพร แต่กลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธีรารัตน์ วินยารัตตนานนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายบุริม เหล็กคงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ


นางสาววาสนา หวังรักกลาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายเสน่ห์ สุขดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวธนภร สุวรรณกลาง
นักทรัพยากรชำนาญการ


นางสาวชลลดา กระจายกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์ นวลสกุลนิภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางปุญพิชชา ดำสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสังเวียน สุระสา
นักการ


นายโชคชัย เสริฐศรี
พนักงานขับรถยนต์


นางประวิง ศรีกลางนางสุมาลี กลมกลาง

สาส์นจากผู้บริหาร

นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.160.19.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 287,747

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ส่วนสาธารณสุข
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.