ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลงบการเงิน
งานนโยบายและแผน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 เมษายน 2564
ลิงค์


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

          เมื่อก่อน “บ้านขาม” เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลขามสะแกแสง กิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลขามสะแกแสง อันเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพอันสมควรยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลได้ ควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลขามสะแกแสง กิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลขามสะแกแสง กิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2515

          สุขาภิบาลขามสะแกแสง ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 4 เมษายน 2515 ต่อมาได้ยกฐานะเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลขามสะแกแสง เป็น เทศบาลตำบลขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลขามสะแกแสง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด 3.11 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 1,946 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขามสะแกแสง ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
  1. บ้านขาม (บางส่วน)
  2. บ้านสันติสุข (บางส่วน)
  3. บ้านสะแกราษฎร์ (บางส่วน)
  4. บ้านหนองมะค่า (บางส่วน)

เอกสารประกอบ
ผู้บริหาร
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
E-Service
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 472,815

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.