ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างการบริหาร
Link กระทรวง
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 2021 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

         

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562  ... โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดขาม ...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง ... โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนภายในเขตเทศบาล ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กิจกรรม การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
แผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 
     

แผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2563 
     

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนหนองม...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ตารางการแข่งขันกีวอลเล่ย์บอล...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศจัดพนักงานเข้าสู่ตำแหน่ง...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศกำหนดโครงสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราช...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร
   การจัดทำและรายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานกก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
   รายละเอียดกำหนดราคากลางจ้างเหมาขุดกลบปรับเกลี่ยพื้นที่ภายในสำนักงานเทศบาลฯ
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 2 บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 15
   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 15
   โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๓
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนลาดยางถึงบ้านขาคีม) บ้านกอก หมู่ที่ 6
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรายไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563
   ประกาศ เทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2564
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก

ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1  
สาส์นจากผู้บริหาร

นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.4.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 344,450

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ส่วนสาธารณสุข
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.