ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง


เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 มีนาคม 2563    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

         

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภั ...
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเ ...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดกิจกรรม  "ปั่นไปปลูก" เพื่อลดโลกร้อน รณรงค์ลดใช้ ...
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ การอนุร ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
      ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 
      ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ  ตามประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและหลักเกณฑ์การสอบ 
      ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและหลักเกณฑ์การสอบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบ และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านเขว้า องค...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโนนยาง อง...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเ...     จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานก...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ถนนตลาดนิคม...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
แผ่นพับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศ อบต.บ้านแปรง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ค.ส.ล...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายละเอียดกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางรหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ.๙-๐๐๓ ถนนเทศบาล ๒
   รายละเอียดกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางรหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ.๙-๐๐๑ ถนนเทศบาล ๓
   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้ัอจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ. ๙-๐๑๐
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทศบาล๙ถึงถนนสะแกราษฎร์ซอย๘
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 13/63 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.9
   ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.9
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 12/63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10
   ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 11/63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6
   ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 10/63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5
   ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
   อบต.ทรัพย์พระยาเปิดเผยสาระสำคัญสัญญาก่อสร้างเลขที่ 9/63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5
   ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1  
 
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.74.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 196,049

 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066  Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.