ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง


กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 เมษายน 2563    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

         

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภั ...
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเ ...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดกิจกรรม  "ปั่นไปปลูก" เพื่อลดโลกร้อน รณรงค์ลดใช้ ...
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ การอนุร ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ.๙-๐๐๙ ถนนเทศบาล ๘ 
      ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ.๙-๐๐๙ ถนนเทศบาล ๘
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
      ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 
      ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ  ตามประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดร แอ่นนอก หมู่ที่ 5...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโนนตะคร้อ หมู่ที่ 7...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายละเอียดกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางรหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ.๙-๐๐๓ ถนนเทศบาล ๒
   รายละเอียดกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางรหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ.๙-๐๐๑ ถนนเทศบาล ๓
   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้ัอจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสสายทางท้องถิ่น นม.ถ. ๙-๐๑๐
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศเทศบาลตำบลขามสะแกแสง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทศบาล๙ถึงถนนสะแกราษฎร์ซอย๘
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete
   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์ศรีทอง สายซับป่าคาย
   ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านนายแม่ง หมู่ที่ 10 บ้านคลองสาม
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.196-002 สายทางบ้านกู่ฤาษี-บ้านส้มป่อย
   v30.1 เทศบาลตำบลบ้านซ่องจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
   v31.3 เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2306 ฉช
   v31.2 เทศบาลตำบลบ้านซ่องจ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0737 ฉช
   v31.1 เทศบาลตำบลบ้านซ่องตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 ซอย 2
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1  
 
นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.51.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 197,398

 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066  Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.