ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

โครงสร้างการบริหาร
Link กระทรวง
งานพัสดุ
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

         

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562  ... โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดขาม ...
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง ... โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนภายในเขตเทศบาล ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กิจกรรม การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
แผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 
     

แผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2563 
     

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนหนองม...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร...     จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
รายงานงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำปี 2563 เดือนกันยายน 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม”...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศ อบต.อาโพน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร
   การจัดทำและรายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานกก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
   รายละเอียดกำหนดราคากลางจ้างเหมาขุดกลบปรับเกลี่ยพื้นที่ภายในสำนักงานเทศบาลฯ
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ประจำเดือนตุลาค
   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสถานที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) คนงานทั่วไปกองช่าง
   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบคคลภายนอกพิมพ์เอกสารการเงินและบัญชีและจัดเก็บเอกสาร
   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก (งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอาคารสถานที่)
   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก

ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สระประปา หมู่ที่ 1  
สาส์นจากผู้บริหาร

นายประสาท วัชระสุขโพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.24.125.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 347,665

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ส่วนสาธารณสุข
 
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0 4438 5066   Fax : 0 4438 3362
Email : admin@Kham-saengcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.